Programın Öğrenme Çıktıları

Eğitim Yeri

Hafta içi dersleri Salı ve Cuma günleri 19:00 - 21:45 saatleri arasında,

Haftasonu (Cumartesi) dersleri 
09:00 - 15:45 saatleri arasında SU Altunizade Dijital Kampüs binasında gerçekleşir.

ETM programı ders içeriği, enerji sektörünün insan kaynağı ve yetkinlik ihtiyaçları gözetilerek ve sektör liderlerinin görüşü alınarak oluşturulmuştur. Programın yapısı ve derslerin içerikleri, enerji dünyasındaki eğilimler ve ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verecek şekilde sürekli güncellenmektedir.

Program, katılımcılarına aşağıdaki becerileri sağlamayı amaçlar:

 • Enerji alanındaki sorunlara farklı paydaşların bakış açılarından yaklaşabilme.
 • Geleneksel ve yenilenebilir enerji sistemlerinin özelliklerini, güçlü ve zayıf yanlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme.
 • Enerji arzı, talebi ve güvenliğini etkileyen ana faktörleri açıklayabilme.
 • Enerji sektörü ile ilgili mevzuat ve ulusal/uluslararası politikalar üzerine güncel bilgilere ulaşabilme.
 • Enerji sektörünün geçmişini, dinamiklerini, önemli aktörlerini ve gelecek dönem eğilimlerini açıklayabilme.
 • Enerji ile ilgili aktivitelerin çevresel ve sosyal maliyetlerinin farkında olma.
 • Enerji endüstrisindeki problemleri bilimsel karar verme yaklaşımları ile ele alabilme.
 • Depolama teknolojileri ve Blockchain gibi yeni teknolojileri takip edebilme ve bunların enerji sektörüne potansiyel etkileri üzerine fikir yürütebilme.
 • Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve perakende operasyonlarını açıklayabilme.
 • Elektrik piyasalarının temel işleyişlerini açıklayabilme.
 • Teknik, ekonomik ve toplumsal etkenleri göz önüne alan yatırım kararları vererek firmalar için enerji portföyü oluşturabilme.
 • Enerji projeleri için fizibilite analizi yapabilme.
 • Enerji yatırımlarında risk yönetimi, proje yönetimi ve paydaş iletişimi süreçlerini yönetebilme.
 • Teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge süreçlerinin yönetimi; şirket içi ve şirket dışı girişimcilik gibi kavramlarını anlama.
 • Uluslararası enerji pazarlarında iş geliştirme süreçlerini anlama, bu pazarların dinamiklerini analiz edebilme.