Programın Öğrenme Çıktıları

Eğitim Yeri

Hafta içi dersleri Salı ve Cuma günleri 19:00 - 21:45 saatleri arasında,

Haftasonu (Cumartesi) dersleri 
09:00 - 15:45 saatleri arasında SU Altunizade Dijital Kampüs binasında gerçekleşir.

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

1. Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek

2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak

3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak

4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak

5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek

6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yüksek  Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

7. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek

8. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek

9. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

 

Programı tamamlayan öğrenciler:

10. Enerjinin günümüz dünyasında ulusal, bölgesel ve global ölçekteki sosyal, politik ve ekonomik olaylarla bağlantıları üzerine bilgi sahibi olmalı

11. Geleneksel fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz), yenilenebilir kaynaklar (hidro, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle) ve nükleer enerjinin karşılaştırmalı üstünlüklerini tartışabilmeli.

12. Yenilenebilir enerji ve fosil yakıt teknolojilerinin temellerini açıklayabilmeli. 

13. Enerji ve elektrik tedarik zincirleri dinamiklerini ve bunlarla ilgili piyasaların işleyişlerini açıklayabilmeli.

14. Enerji politikaları ve teknolojilerinin sosyal ve çevresel etkilerini tartışabilmeli.

15. Temel enerji finansmanı modelleri geliştirebilmeli.

16. Enerji proje yönetimi ve enerji stratejisi geliştirilmesi konusunda tecrübe kazanmış olmalı.

17. Türkiye’deki enerji mevzuatı konusunda bilgi sahibi olmalı. 

18. Enerji konuları üzerine güncel ve güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşmayı bilmeli.