Başvuru Belgeleri

Eğitim Yeri

Hafta içi dersleri Salı ve Cuma günleri 19:00 - 21:45 saatleri arasında,

Haftasonu (Cumartesi) dersleri 
09:00 - 15:45 saatleri arasında Karaköy Minerva Palas'ta gerçekleşir.

1

Online Başvuru Formu

Online başvuru formunun doldurulmuş çıktısı.

2

ETM Programı Başvuru Formu

ETM program başvuru formunun doldurulmuş çıktısı.

3

Resmi Transkript

İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri birimi tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge. Kapalı zarf içinde sunulması gerekir.

4

Niyet Mektubu

Adayın ETM programına neden katılmak istediğini, programa ve kariyerine ilişkin hedeflerini, motivasyonu ve beklentilerini özetleyen bir yazı.  

5

Özgeçmiş (CV)

Güncel özgeçmiş.

6

Vesikalık fotoğraf

Bir adet vesikalık fotoğraf.

7

İki adet Referans Mektubu

Referans mektupları ya online sisteme yüklenmeli ya da kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır. Aday en az beş yıldır aynı kuruluşta çalışıyorsa iki mektup da bu kuruluş içerisinden alınabilir. Aksi takdirde mektupların birbirinden farklı okul veya kuruluşlardan sağlanması gerekir.

8

Lisans Mezuniyet Gereksinimi

Başvuru için adayın lisans derecesi sahibi olması gerekir. Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç ETM başvurusu yaptıkları dönemin üniversite ilk kayıt dönemi sonuna kadar tamamlamaları beklenir. Adayın lisans mezuniyet ortalaması komite tarafından değerlendirmelerde göz önüne alınır, ancak başvuru sürecinde bu ortalamaya yönelik bir alt sınır bulunmamaktadır.

9

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

Kabul edilen yeterlilik sınavlarının birinden alınmış geçerli bir sonuç belgesi.