Program Yapısı

Eğitim Yeri

Hafta içi dersleri Salı ve Cuma günleri 19:00 - 21:45 saatleri arasında,

Haftasonu (Cumartesi) dersleri 
09:00 - 15:45 saatleri arasında SU Altunizade Dijital Kampüs binasında gerçekleşir.

ETM, Sabancı Üniversitesinden Yüksek Lisans derecesi veren tezsiz bir programdır. Dersler, öğretim üyeleri (gerek Sabancı Üniversitesi gerek başka üniversitelerden) ve enerji sektörü uzmanları tarafında verilir. Eğitim dili İngilizce olup, katılımcıların literatürü anlayabilecek ve ders içi tartışmalara katılabilecek düzeyde İngilizce bilmeleri beklenir.

Program her yıl Ekim ayında başlar ve bir yıl sürer. Dersler, 14 hafta süren Güz ve 21 hafta süren İlkbahar dönemlerinde alınır. Her hafta, Salı ve Cuma akşamları üçer ders saati (19:00-21:45)  ve Cumartesi 6 ders saati (09:00-15:45) olmak üzere 12 saat ders yapılır.

Katılımcıların 15 ders (toplam 30 ders kredisi) ve bir bitirme projesi tamamlaması gerekir. Dersler 21 saat (7 ders buluşması) veya 42 saat (14 ders buluşması) sürer. Her ders için en az %70 devam zorunluluğu bulunmakta olup, normal şartlarda uzaktan öğrenim seçeneği mevcut değildir. Ancak, COVID-19 salgını sebebiyle ve ilgili YÖK kararları gereğince kısmi ya da tamamen online eğitime geçilebilir.

Katılımcılar bitirme projelerini ilgi alanları ve becerilerine göre seçer ve programdan konu ile ilgili bir danışmanın gözetiminde yürütürler. Proje Yaz döneminde tamamlanır, ancak katılımcıların projeleri üzerine İlkbahar döneminde çalışmaya başlamaları beklenir.

Ders içerikleri ve derslerin işlenişi profesyonel katılımcılara göre tasarlanmıştır. Dersler, farklı eğitim geçmişi ve deneyimlere sahip katılımcıların her birinin takip edebileceği şekilde temel konulardan başlanarak işlenir. Dersler kapsamında çok sayıda uzman konuk konuşmacı ile söyleşiler de yapılır.